Контакт телефон: +389 (2) 3176 920
 • Compact design, big performance
  Опција за интелегентен модул за воздух
 • Големина на соба: до 72 m2
 • Шифра на производ: ProLK230SMW
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  81.000,00 MKD
 • Нашиот најголем капацитет за прочистувач на воздух
  Вграден Интелигентен модул за воздух
 • Големина на соба: до 110 m2
 • Шифра на производ: ProXLES230PAW
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  162.500,00 MKD
 • Нашиот најголем капацитет за прочистувач на воздух
  Вграден Интелигентен модул за воздух
 • Големина на соба: до 110 m2
 • Шифра на производ: ProXLES230SMW
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  174.150,00 MKD
 • Контрола со едно копче
  Мал но моќен
 • Големина на соба: до 15 m2
 • Шифра на производ: 101432
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  8.700,00 MKD
 • Активирање со едно копче
  Високо квалитетна челична мрежа
 • Големина на соба: до 50 m2
 • Шифра на производ: 102936
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  20.900,00 MKD