Контакт телефон: +389 (2) 3176 920
 • Предфилтер за талог L-20 за Cleone ™, 20 микрони
  Оригиналните CL-20 филтри на Bluewater се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на водата кога се користат со Cleone ™ или други слични уреди.
 • Шифра на производ: 961000100
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  506,00 MKD
 • Предфилтер за талогCL-5 за Cleone ™, 20 микрони
  Оригиналните CL-5 филтри на Bluewater се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на водата кога се користат со Cleone ™ или други слични уреди.
 • Шифра на производ: 961000200
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  690,00 MKD
 • CL-C Предфилтер со активен јаглен за Cleone ™
  Оригиналните CL-C филтри на Bluewater се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на водата кога се користат во Cleone ™ или други слични уреди.
 • Шифра на производ: 961000300
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  1.228,00 MKD
 • CL- Inline-C Пост филтер со активен јаглен за Cleone ™
  Оригиналните CL- Inline-C филтри на Bluewater се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на водата кога се користат во Cleone ™ или други слични уреди.
 • Шифра на производ: 961000400
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  1.228,00 MKD
 • Дополнителен CL-Mineral пост филтер за Cleone ™
  Оригиналните CL-минерални филтри на Bluewater се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на вода кога се користат во Cleone ™ или други слични уреди.
 • Шифра на производ: 961000800
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  2.106,00 MKD
 • Содржи 7 оригинални филтри за замена на Bluewater
  The 1-Year Filter Service Pack contains seven Original Bluewater Replacement Filters designed to ensure optimal water purification in Cleone™ and similar devices. The package provides the filters you need for a year of purified tap water.
 • Шифра на производ: 961009000
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена:
 • Предфилтер за Spirit со активен јаглен
  Оригинални филтри на Bluewater со активен јаглен се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на вода кога се користи со Bluewater Spirit.
 • Шифра на производ: 919240004
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  3.596,00 MKD
 • Sediment prefilter for Pro, 10 micron
  Оригиналните филтри за талог за Pro на Bluewater се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на вода кога се користат со Bluewater Pro 400.
 • Шифра на производ: 919240082
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена:
 • Предфилтер со активен јаглен за Pro
  Оригиналните филтри со активен јаглен за Pro на Bluewater се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на вода кога се користи со Bluewater Pro 400.
 • Шифра на производ: 919240083
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена:
 • Предфилтер со јаглероден калап за Pro, 5 микрони
  Оригиналните филтри со јаглероден калап Pro Ultimate на Bluewater се дизајнирани да обезбедат најповолен квалитет на водата кога се користи со Bluewater Pro 600.
 • Шифра на производ: 919240005
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена: