Контакт телефон: +389 (2) 3176 920
 • Aquaporin Inside® DWRO™ membrane Капацитет: 7200 литри - очекуван животен век од 24 месеци.
  Истовремено направете ја и годишната замена на PCB 2-во-1 филтерот за пред и пост-третман.
 • Шифра на производ: 40057
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  13.170,00 MKD 9.877,00 MKD
 • Капацитет: 4000 литри - очекуван животен век од 12 месеци.
  PCB филтерот е 2-во-1 филтер за пред и пост-третман
 • Шифра на производ: 40058
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  5.268,00 MKD
 • Сетот содржи Четири филтри: 1 пред-филтер, 1 пост-филер, и 2 РО (реверсна осмоза) филтри.
  Заменете ги кертриџите не подоцна од 12 месеци од датумот на инсталација.
 • Шифра на производ: 40008
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  8.737,00 MKD
 • Шифра на производ: 40115
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  46.640,00 MKD
 • Шифра на производ: 40042
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  9.480,00 MKD
 • Животен век: 24 месеци или 7.000 l
 • Шифра на производ: 40117
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  8.840,00 MKD
 • Животен век: 12 месеци или 4.500 l
 • Шифра на производ: 40119
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  3.963,00 MKD
 • Животен век: 12 месеци или 4.500 l
 • Шифра на производ: 40118
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  4.816,00 MKD
 • Топла: 5,4L/h
  Амбиентална: 4,2 L/h
  Ладна: 4,2 L/h
  Газирана: 4,2 L/h
 • Шифра на производ: 40120
 • Карактеристики:
 • Детали
 • Цена
  239.626,00 MKD