Информации за контакт
Име на фирма:
Ецотип ДОО - ЕДБ MK4030998344477 ЕМБС 5222478
Орце Николов бр. 202/3-1 1000 Скопје Македонија
(2) 3176 920; +389 (2) 3176 907
Информации и корисничка поддршка:
info@filtracija.mk
Продажба:
info@filtracija.mk
Телефонски број:
(2) 3176 920; +389 (2) 3176 907
Телефонските оператори се достапни во периодот од понеделник до петок од 08:00 до 16:00. За време на викенди и празници не работиме.
Нашите жиро сметки:
Комерцијална банка АД Скопје 300000000627335
Прокредит Банка АД Скопје 380177423100138
НЛБ Банка АД Скопје 210052224780189
Дополнителни информации:
Друштвото е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија под деловоден број 3502021006843. Друштвото е регистрирано на ден 29.04.1998 година.
Офицер за заштита на лични податоци:
Борче Стојчевски
Мобилен: +389 (0) 70 352 618
Е-маил: stojcevski@ecotip.com.mk