A2O Pure DWRO® Aquaporin Inside®

мембрана за A2O Pure - 3

Part Number: 40117
Животен век: 24 месеци или 7.000 l

8.840,00 MKD

Бесплатна достава

A2O Pure DWRO® Aquaporin Inside® мембрана за A2O Pure - 3

Мембраната A2O Pure DWRO® Aquaporin Inside® (3) е дел од 3-делниот систем за филтрирање на A2O Pure и е комбинирана со филтерот „PRE“ (1) и филтерот „POST“ (2)

Мембраната Aquaporin Inside® DWRO® филтрира 90-99% од сите загадувачи на водата и се заснова на уникатната технологија за филтрирање Aquaporin Inside®, која е инспирирана од природата и го користи протеинот аквапорин и реверсна осмоза (RO) - прочитајте повеќе за технологијата за филтрирање Aquaporin Inside® 

Мембраната Aquaporin Inside® DWRO® ги отстранува растворените цврсти материи како што се обичните соли (натриум, хлорид, итн.) и тврдоста (калциум и магнезиум)

Мембраната ги отстранува и другите загадувачи на водата, како што се PFAS, пестициди, фармацевтски производи, тешки метали, бактерии, микропластика, хормони, нитрати и други штетни елементи на ефикасен начин.

Материјал: мембрана Aquaporin Inside®

Животен век: 24 месеци или 7.000 l

Мембраната A2O Pure DWRO® Aquaporin Inside® лесно се менува со помош на новата технологија „кликни и запечати“